Piletimüük avatud!

Head kliendid! Piletimüük Prangli liinil on avatud kuni 31.08.2024 ja Ruhnu liinil kuni 31.10.2024! Mugavaks reisimiseks palume aegsasti osta e-pilet!

Soovitame osta E-pilet

Soovitame kõikidele reisijatele osta pilet e-teenindusest, mis tagab koha piletil märgitud reisile. Laevast müüakse pileteid ainult väljuvale reisile ja seda vabade kohtade olemasolul.0 piletit

Logi sisse

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) +372 5146598
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Graafik ja hinnad Kelnase-Leppneeme liinil

Piletihinnad Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil alates 01.07.2024

 

Ühe suuna maksumus

Hind püsielanikule

Reisija täispilet

8.00

1.00

Reisija sooduspilet

4.00

0.00

Haagis täismassiga üle 3,5t

30.00

20.00

Haagis täismassiga mitte üle 3,5 t

15.00

10.00

Sõiduk täismassiga üle 3,5 t

35.00

25.00

Sõiduk täismassiga kuni 3,5 t

15.00

10.00

Mootorratas, ATV, üle 2 kw elektritõukeratas, mopeedauto

15.00

10.00

Jalgratas

1.00

0.00

Mopeed

3.00

2.00

Kaubavedu autotekil 1 liinimeeter**

5.00

2.00

Perekaart                   -25% reisija täispileti ja sooduspileti hinnast

0.00

**Liinimeeter on ala laiusega 2 m ja pikkusega 1 m. Liinimeetreid arvestatakse täisarvu täpsusega.

**Perekaart on sooduskaart, mis on loodud Eesti lasterikastele peredele, kus on kasvamas kolm või enam last. Laevale minnes tuleb näidata Perekaarti.


Piletihinna soodustused ja nende rakendamise kord Prangli liinil


Sõidusoodustused ja-tingimused

1. Tasuta sõiduõigus on:

 • Eelkooliealistel lastel;
 • Puudega lapsel, sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;
 • Väljaspool Prangli saart üld-, kutse- ja huvialahariduskoolides õppival õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar, õppeperioodi jooksul;
 • Pensionäridel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar;
 • Viimsi vallavalitsuse, valla konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute (AS Viimsi Vesi, AS Rannapere Pansionaat, OÜ Viimsi Haldus) ja valla sihtasutuste töötajatel tööülesannete täitmisel.

2. Sooduspiletiga sõidu õigus on:

 • Sügava puudega isiku saatjal ja puudega lapse saatjal;
 • EV pensionäril pensionitunnistuse esitamisel;
 • Päevases õppevormis õppival üldharidus- ja kutsekooli õpilasel ning statsionaarses õppevormis õppival üliõpilasel;
 • Suurperel.

3. Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse:

 • Üldharidus,-huviala-ning kutsekoolide õpilased õpilaspiletiga;
 • Üliõpilased üliõpilaspiletiga;
 • Eesti Vabariigi pensionäril pensionitunnistuse esitamisel;
 • Puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud puuet tõendava dokumendiga;
 • suurpered perekaardiga.

Kohaliku elaniku reisija piletite soodustuste andmise aluseks on õigeaegselt Viimsi Vallavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmed ja andmete muudatused.