Raskeveokite ülevedu piiratud

Seoses madala merevee tasemega raskeveokeid pardale ei laadita. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

30.05 reisiaja muudatus

Teisipäeval, 30.05 päevased reisid toodud hilisemaks. Väljumine Kelnaselt kell 16:30 ning Leppneemest kell 18:00. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

PL Wrangö opereerimispiirangud

PL Wrangö ei välju tuule kiirusel üle 12 m/s, lainetusel üle 1,5 m ja üle 5 cm paksuses jääs.

Wrangö graafiku muudatus

Alates 09.01.23 PL Wrangö reisigraafikus järgmised muudatused: Teisipäeviti varasem väljumine Kelnasest 13:30, Leppneemest 15:00. 

Piletimüük avatud!

Head kliendid! Piletimüük Prangli liinil on avatud kuni 31.08.2023! Ruhnu liini piletimüük avatud kuni 30.10.2023!Mugavaks reisimiseks palume aegsasti osta e-pilet!0 piletit

Logi sisse

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) +372 5146598
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Graafik ja hinnad Kelnase-Leppneeme liinil

Piletihinnad Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil

 

Ühe suuna maksumus

Hind püsielanikule

Reisija täispilet

6.00

1.00

Reisija sooduspilet

3.00

1.00

Haagis täismassiga üle 3,5t

20.00

20.00

Haagis täismassiga mitte üle 3,5 t

10.00

10.00

Sõiduk täismassiga üle 3,5 t

20.00

20.00

Sõiduk täismassiga kuni 3,5 t

50.00

10.00

Mootorratas, ATV

30.00

5.00

Jalgratas

1.00

0.00

Mopeed

15.00

2.00

Kaubavedu autotekil 1 liinimeeter**

2.00

1.00

**Liinimeeter on ala laiusega 2 m ja pikkusega 1 m. Liinimeetreid arvestatakse täisarvu täpsusega.

 

Piletihinna soodustused ja nende rakendamise kord Prangli liinil


Sõidusoodustused ja-tingimused

1. Tasuta sõiduõigus on:

  • Eelkooliealistel lastel;
  • Puudega lapsel, sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;
  • Väljaspool Prangli saart üld-, kutse- ja huvialahariduskoolides õppival õpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar, õppeperioodi jooksul;
  • Pensionäridel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Prangli saar.

2. Sooduspiletiga sõidu õigus on:

  • Sügava puudega isiku saatjal ja puudega lapse saatjal;
  • EV pensionäril pensionitunnistuse esitamisel;
  • Päevases õppevormis õppival üldharidus- ja kutsekooli õpilasel ning statsionaarses õppevormis õppival üliõpilasel.

3. Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse:

  • Üldharidus,-huviala-ning kutsekoolide õpilased õpilaspiletiga;
  • Üliõpilased üliõpilaspiletiga;
  • Puudega lapsed, sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud puuet tõendava dokumendiga.

Kohaliku elaniku reisija piletite soodustuste andmise aluseks on õigeaegselt Viimsi Vallavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmed ja andmete muudatused.