Uus vedaja Kelnase-Leppneeme liinil

Alates 18. detsembrist opereerib Kelnase-Leppneeme liinil Tuule Liinid OÜ. Pileteid on võimalik osta nii E-piletina kui ka laeva kassast.

INFO +372 5109456

Laevaliikluse korraldamine eriolukordades

1. Üldalused

Käesolev kord kehtestab piletite müümise ja parvlaevade laadimise korraldamise alused Väinamere parvlaevaliinidel vabagraafikul, vedajast sõltumatute tõrgete, planeerimata liiklusseisakute ja vääramatu jõu (Force Majeure) esinemise korral.

2. Mõisted käesolevas korras

Vedaja – OÜ Tuule Liinid

Reisija - laeval reisiv(ad) isik(ud).

Häiritud laevaliiklus – laevaliiklus toimub osalisel võimsusel (sõidab ainult 1 laev), mis ei võimalda tagada tavapäraseid teenindustingimusi (ebasoodsad ilmastikuolud, tehniline rike).

Graafikus mittepüsimine – reisi väljumise hilinemine üle 30 min

Vabagraafik – laevad liiklevad liinil järgimata graafikujärgseid väljumisaegu, väljudes koheselt uuele reisile peale laadimise lõppu, vabagraafikule üleminek toimub hüppeliselt suureneva nõudluse olukorras (pühad, nädalavahetus), et suurendada veovõimsust

Planeerimata liiklusseisak – laevaliikluse täielik seiskumine Vedajast sõltumatult, seoses ilmastikutingimuste, laeva tehnilise rikke või avariiga, mis ei võimalda Vedajal täita Veolepingut.

Vääramatu jõud (Force Majeure) – erakorraline ja antud tingimustes vältimatu sündmus nagu sõda, ühiskondlikud korratused, tulekahju, valitsuse õigusaktide muutmine, loodusõnnetused jms rahvusvahelises kohtupraktikas vääramatu jõuna käsitletav sündmus; mille puhul Veolepingu täitmine osutub võimatuks Vedajast sõltumatutel asjaoludel.

3. Parvlaevaliikluse seiskumine planeerimata liiklusseisakuna või vääramatu jõu tingimustes

3.1 Parvlaevaliikluse täielik seiskumine:

3.1.1 Laeva juhtkond informeerib viivitamatult, liinidirektorit, lähimat kassat ja teenindusjuhti;

3.1.2 Kassast edastatakse informatsioon infoaadressile (s.h. veebilehe liikuvale operatiivinforibale) ja sadamates viibivatele reisijatele;

3.1.3 jätkatakse piletite müüki reisijatele;

3.1.4 katkestatakse broneeringute müük;

3.1.5 e-piletid ja varem müüdud broneeringud muutuvad eelisjärjekorra piletiteks üldises mõttes ega taga enam pääsu piletilolevale reisile kuni liikluse täieliku normaliseerumiseni;

3.1.6 sadamast müüdud piletid ostetakse reisijate soovil tagasi täishinnas (koos broneeringuga), tagastamata piletid kehtivad piletiostu ajast alates 48 tunni jooksul üldjärjekorra piletina;

3.1.7 eelmüügipiletite (e-pilet) eest sularahamakseid kassast ei tehta, raha tagastamine kasutamata piletite eest toimub veebilehelt www.tuulelaevad.ee esitatud taotluse alusel kliendi pangakontole, taotlust saab esitada kuni 7 päeva peale reisi ärajäämist;

3.1.8 soovi korral väljastatakse kassast reisijale tõend laevaliikluse häirete kohta;

3.1.9 soovi korral ja kapteni korraldusel lubatakse jalakäijad laeva pardale;

3.1.10 laevaliikluse seiskumise korral peale osalise laevaliikluse toimimist, kus sadamas on ootel palju autosid, tuleb informeerida sadamaalalt väljaspool ootavaid sõidukeid;

3.1.11 Info edastamise kohustus lasub piletikontrolliga tegelevatel töötajatel, kes käivad läbi kogu ootejärjekorra ja teavitavad reisijaid liikluse katkemisest;

3.2 Parvlaevaliikluse taastumine peale seisakut

3.2.1 Laeva juhtkond informeerib liikluse taastamise otsusest viivitamatult liinidirektorit, kassasid ja teenindusjuhti.

3.2.2 Laadimise järjekord esimesele väljuvale laevale:

1) liinibussid, operatiivsõidukid;

2) ära jäänud reiside ja toimuva reisi laadimise alguseks kohalolevad eelisjärjekorra sõidukid:

a) Kuivastu – Virtsu liinil - 50 % p 1) järjekorrast järele jäänud tekipinnast;

b) Rohuküla – Heltermaa liinil -  võimalusel kõik kohal olevad sõidukid.

3) üldjärjekorras seisvad sõidukid;

3.2.3 Liikluse taastumisel peale seisakut tagab broneeringuga pilet laevalepääsu broneeringureast, kuid laeva laadimisel arvestatakse reegliga punktis 3.2.2, 1), piletilolevaid väljumiskellaegu hakatakse arvestama alles peale liikluse normaliseerumist, kui eelmiste reiside broneeringud on laevale pääsenud.

3.2.4 E-piletiga reisijad liiguvad laevale broneeringureast sadamasse saabumise järjekorras

3.2.5 Broneeringute müüki taasalustatakse, kui kõik varem väljaostetud broneeringuga piletiga sõidukid on laaditud.

4. Teenuse korraldus häiritud laevaliikluse tingimustes ja graafikus mittepüsimisel

4.1 Häiritud laevaliikluse korra kui laevad ei välju graafikukohaselt

4.1.1. laeva juhtkond informeerib viivitamatult liinidirektorit, kassat ja laeval viibivaid reisijaid;

4.1.2. kassast edastatakse informatsiooni infoaadressile ja sadamas viibivatele reisijatele;

4.1.3. jätkatakse piletite müüki reisijatele;

4.1.4. täiendavaid uusi broneeringuid ei väljastata;

4.1.5. e-piletid ja varem müüdud broneeringud muutuvad eelisjärjekorra piletiteks üldises mõttes ega taga enam pääsu piletilolevale reisile kuni liikluse täieliku normaliseerumiseni;

4.1.6. reisijate soovil ostetakse pileteid tagasi täishinnas ( koos broneeringuga), tagastamata pileteid võib kasutada piletiostu päevast alates 48 tunni jooksul;

4.1.7. soovi korral väljastatakse kassast reisijale tõend laevaliikluse häirete kohta;

4.1.8. soovi korral ja kapteni korraldusel lastakse jalakäijaid laeva pardale.

4.2 Laadimise järjekord väljuvale laevale

4.2.1. liinibussid

4.2.2. operatiivsõidukid

4.2.3. ära jäänud reiside ja toimuva reisi laadimise alguseks kohal olevad broneeritud sõidukid:

a) Kuivastu – Virtsu liinil järele jäänud tekipinnast 50%

b) Rohuküla – Heltermaa liinil järele jäänud tekipinnast 70%

4.2.4. üldjärjekorras seisvad sõidukid