Hetkeolud Kelnase - Leppneeme liinil

Esmaspäev 17.jaanuar 2022 on kõik reisid tühistatud.Vabandame ebamugavuste pärast.

INFO +372 5109456


0 piletit

Logi sisse

Laevaliikluse korraldamine eriolukordades

1. Üldalused

Käesolev kord kehtestab piletite müümise ja parvlaevade laadimise korraldamise alused Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil eriolukordades.

2. Mõisted käesolevas korras

Vedaja – OÜ Tuule Liinid

Reisija - laeval reisiv(ad) isik(ud).

Häiritud laevaliiklus – laevaliiklus toimub osalisel võimsusel, mis ei võimalda tagada tavapäraseid teenindustingimusi (ebasoodsad ilmastikuolud, tehniline rike).

Graafikus mittepüsimine – reisi väljumise hilinemine üle 30 min

Vabagraafik – laevad liiklevad liinil järgimata graafikujärgseid väljumisaegu, väljudes koheselt uuele reisile peale laadimise lõppu, vabagraafikule üleminek toimub suureneva nõudluse olukorras (pühad, nädalavahetus), et suurendada veovõimsust

Planeerimata liiklusseisak – laevaliikluse täielik seiskumine Vedajast sõltumatult, seoses ilmastikutingimuste, laeva tehnilise rikke või avariiga, mis ei võimalda Vedajal täita Veolepingut.

Vääramatu jõud (Force Majeure) – erakorraline ja antud tingimustes vältimatu sündmus nagu sõda, ühiskondlikud korratused, tulekahju, valitsuse õigusaktide muutmine, loodusõnnetused jms rahvusvahelises kohtupraktikas vääramatu jõuna käsitletav sündmus; mille puhul Veolepingu täitmine osutub võimatuks Vedajast sõltumatutel asjaoludel.

3. Parvlaevaliikluse seiskumine planeerimata liiklusseisakuna või vääramatu jõu tingimustes

3.1 Parvlaevaliikluse täielik seiskumine:

3.1.1 Laeva juhtkond informeerib viivitamatult teenindusjuhti;

3.1.2 Laevast edastatakse informatsioon infoaadressile (s.h. veebilehe liikuvale operatiivinforibale) ja sadamates viibivatele reisijatele;

3.1.3 E-piletid muutuvad eelisjärjekorra piletiteks üldises mõttes ega taga enam pääsu piletilolevale reisile kuni liikluse täieliku normaliseerumiseni;

3.1.4 Laeval müüdud piletid ostetakse reisijate soovil tagasi täishinnas, tagastamata piletid kehtivad piletiostu ajast alates 48 tunni jooksul üldjärjekorra piletina;

3.1.5 Kasutamata e-pilet eest ostetakse reisijate soovil tagasi häishinnas veebilehelt www.tuuleliinid.ee esitatud taotluse alusel kliendi pangakontole, taotlust saab esitada kuni 7 päeva peale reisi ärajäämist. Tagastamata pileteid võib kasutada liikluse taastumisel pileti kehtivuse ajast alates 48 tunni jooksul üldjärjekorra piletina.

3.1.6 Soovi korral väljastatakse laeva kassast reisijale tõend laevaliikluse häirete kohta;

3.1.7 Soovi korral ja kapteni korraldusel lubatakse jalakäijad laeva pardale.

3.2 Teenuse korraldus häiritud laevaliikluse tingimustes ja graafikus mittepüsimisel

3.2.1. Laeva juhtkond informeerib viivitamatult laeval viibivaid reisijaid;

3.2.2 Laevast edastatakse informatsiooni infoaadressile ja sadamas viibivatele reisijatele;

3.2.3. E-piletid muutuvad eelisjärjekorra piletiteks üldises mõttes ega taga enam pääsu piletilolevale reisile kuni liikluse täieliku normaliseerumiseni;

3.2.4. Reisijate soovil ostetakse laevast müüdud kasutamata piletid tagasi täishinnas, tagastamata pileteid võib kasutada piletiostu päevast alates 48 tunni jooksul;

3.2.5 Kasutamata e-pilet ostetakse reisijate soovil tagasi täishinnas veebilehelt www.tuuleliinid.ee esitatud taotluse alusel kliendi pangakontole, taotlust saab esitada kuni 7 päeva peale reisi ärajäämist. Tagastamata pileteid võib kasutada liikluse taastumisel piletikehtivuse ajast alates 48 tunni jooksul üldjärjekorra piletina.

3.2.6. Soovi korral väljastatakse kassast reisijale tõend laevaliikluse häirete kohta;

3.2.7. Soovi korral ja kapteni korraldusel lastakse jalakäijaid laeva pardale.

4.1 Parvlaevaliikluse taastumine peale seisakut

4.1.1 Laeva juhtkond informeerib liikluse taastamise otsusest viivitamatult sadamas ja laeval viibivaid reisijaid, teenindusjuhti ja edastab vastavasisulise teavituse infoaadressile.

4.2 Laadimise järjekord väljuvale laevale

4.2.1. Laadimise järjekord väljuvale laevale plaanilistel reisidel tavaolukorras:

4.2.1.1 E- pileteid omavad sõidukid ja reisijad
4.2.1.2 Kehtivad eelisõiguseid omavad sõidukid ja reisijad:

 • teenistusülesannete täitmisel olevad päästeteenistuse- ja politseisõidukid koos isikkoosseisuga;
 • sügava puudega isikut või puudega last transportiv sõiduk koos puudega isiku ja saatjaga;
 • surnut vedav sõiduk koos juhiga.

4.2.1.3 Üldjärjekorra sõidukid koos juhiga;
4.2.1.4 Prangli elanikud;
4.2.1.5 Üldjärjekorra reisijad.

4.2.2  Laadimise järjekord väljuvale laevale eriolukorras:

4.2.2.1 Graafikujärgse reisi korral:

 • Käesoleva reisi eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad;
 • Liinil kehtivaid eelisõigusi omavad sõidukid koos reisijatega (p4.1.2);
 • Varasemate ära jäänud reiside eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad;
 • Hilisemate ära jäänud reiside eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad;
 • Üldjärjekorra sõidukid koos juhiga;
 • Prangli elanikud;
 • Üldjärjekorra reisijad.

4.2.2.2 Graafikuvälise asendava lisareisi korral:

 • Kehtivaid eelisõigusi omavad sõidukid koos reisijatega;
 • Varasemate ära jäänud reiside eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad;
 • Hilisemate ära jäänud reiside eelmüügi pileteid omavad sõidukid ja reisijad;
 • Üldjärjekorra sõidukid koos juhiga;
 • Prangli elanikud;
 • Üldjärjekorra reisijad.

4.3. Kõikide eelisõiguste kasutamise õigus kehtib kuni 10 minutit enne laeva väljumist. Hilisemal saabumisel või piletiostul eelisõigust ei rakendata.

4.4. Laeva laadimine lõpetatakse 5 minutit enne laeva väljumist.