Wrangö sõidugraafik muutus alates 17.03.2020

Leppneeme - Kelnase parvlaevaliinil kehtestati alates teisipäevast, 17.03.2020, ajutine ja vähendatud mahus sõiduplaan seoses koroonaviiruse leviku laienemisega eesmärgiga kaitsta Prangli saare elanike tervist. Ajutine sõiduplaan kehtib esialgu kuni 01.05.2020. Väljumised toimuvad: Teisipäeval Kelnase 7.30 - Leppneeme 9.00 Reede Kelnase 7.30 - Leppneeme 9.00 Vahemikus T kuni N asub laev Leppneeme sadamas.    

Liikumispiirangud Prangli laevaliinil

Seoses koroonaviiruse leviku laienemisega ning eesmärgiga kaitsta Prangli saare elanike tervist on ilmnenud vajadus piirata liikumist saartele. Eriolukorras on vajalik tagada väikesaarte elanike varustatus esmavajalike kaupadega ning meditsiiniteenuste kättesaadavusega ning seetõttu ei kohaldata piiranguid kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele. Viimsi Vallavalitsusel on palve vältida Prangli saarele minekut kõigil, kellel seda otseselt vaja ei ole. Vallavalitsus kehtestas piirangu alates 15.03.2020 ja Pranglile on lubatud suunduda ainult saarel alaliselt elavatel isikutel. Piirangud ei kohaldu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele. Saarel viibivatel külalistel lubatakse sealt lahkuda. Saare elanikel soovitatakse minimeerida mandril käigud ilma tungiva vajaduseta. Info saamiseks pöörduda saarevanema poole. Saarte ja merenduse valdkonna küsimustes üldkontakt valla merenduse vanemspetsialist Mart Loik tel 5623 2799, e-post mart.loik@viimsivv.ee

Piletimüük avatud kuni 30.06!

Head kliendid! Piletimüük on avatud kuni 30.06.2020 Mugavaks reisimiseks palume aegsasti osta e-pilet!

Soovitame osta E-pilet

Soovitame kõikidele reisijatele osta pilet e-teenindusest, mis tagab koha piletil märgitud reisile. Laevast müüakse pileteid ainult väljuvale reisile ja seda vabade kohtade olemasolul.

INFO +372 5109456


0 piletit

Logi sisse

Püsielanike sõidukitele soodushinna rakendamise kord Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil


1. Üldalused

1.1 Käesolev kord määratleb soodushinnaga sõidukipiletite müümise korralduse avalikul liiniveol Kelnase-Leppneeme liinil.

1.2 Alus: Hinnakirja ja sõidusoodustustuste määrus avalikul liiniveol Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, „Ühistranspordiseaduse“ § 5 lõike 1 punkti 9 ning Viimsi Vallavolikogu 9. oktoobri 2007. a otsuse nr. 88 alusel "Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi valla haldusalas olevate saartega" alusel.


2. Mõisted käesolevas korras

Vedaja – OÜ Tuule Liinid

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kellega vedaja on sõlminud  sõidukipileti soodustust võimaldava lepingu.

Sõiduk – lepingu objektiks olevad sõidukid, mille registreerimistunnistusele on klient kantud omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana ja mis on seotud kliendile väljastatud kliendikaartidega.

Leping– vedaja ja kliendi vahel sõlmitud kliendileping, mis võimaldab avalikul liiniveol piletite ostmisel sõidukipileti soodustust või muid teenuseid.

Kliendikaart –vedaja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu alusel kliendile väljastatud magnetkaart, mille kasutamisel vedaja piletimüügisüsteemis rakenduvad ettenähtud hinnasoodustused sõidukipiletile.

Kliendikonto - peale kliendilepingu sõlmimist kliendile vedaja juures avatav konto, mille kaudu klient arveldab vedajaga.

Püsiklienditsoon - iseteeninduslik  veebikeskkond, kus klient saab jälgida arveldusi kliendikontol, tehingute ja piletite üksikasju ning teenuse kasutamise eest koostatud arveid.

3. Soodustuse sisu

3.1. Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil on kohaliku elaniku reisija piletite soodustuste andmise aluseks on õigeaegselt Viimsi Vallavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmed ja andmete muudatused.

4. Soodustuse saamise tingimused

4.1. Kliendi elu- või asukoha tingimused

4.1.1. Kliendi elukoht rahvastikuregistris on Prangli saar;

4.1.2. Kliendi asukoht äriregistris on Prangli saar;

4.2. Kliendi sõidukile esitatavad tingimused

Klient on sõiduki registreerimistunnistusel kirjas kui sõiduki omanik, vastutava kasutaja või kasutaja.

5. Soodustust võimaldava Lepingu sõlmimine

5.1 Lepingute vormistamine

Soodustuse tingimustele vastav isik saab pöörduda vedaja poole lepingu sõlmimiseks või muutmiseks täites vastava taotluse vedaja veebilehel www.tuuleliinid.ee.

5.2  Lepingu sõlmimiseks vajalik info

5.2.1. FÜÜSILISED ISIKUD

  • ISIKUKOOD elukoha tõendamiseks ja päringu tegemiseks rahvastikuregistrist;
  • Sõiduki riiklik registreerimisnumber päringu tegemiseks liiklusregistrist;
  • Vajadusel võib vedaja paluda registreerimistunnistuse koopiat;

5.2.2. JURIIDILISED ISIKUD

  • ETTEVÕTTE REGISTRIKOOD asukoha tõendamiseks ja päringu tegemiseks äriregistrist;
  • Sõiduki riiklik registreerimisnumber päringu tegemiseks liiklusregistrist;
  • Vajadusel võib vedaja paluda registreerimistunnistuse koopiat;

6. Kliendikaart

6.1. Peale lepingu allkirjastamist väljastatakse Kliendile Kliendikaardid, üks kaart iga sõiduki kohta ühel liinil sõitmiseks. Iga kaardiga on seotud ühe kindla sõiduki registreerimisnumber, sõiduki vahetumisel edastab klient veebilehel oleva vormi kaudu taotluse sõidukinumbri vahetamiseks kliendikaardil.

6.2. Kliendikaardi väljastamise eest teenustasu ei rakendata.

6.3. Kliendikaardi kasutamise tingimused on määratud kliendilepinguga ja käesoleva korraga.

6.4. Soodushinnaga pilet müüakse kassast ainult kliendikaardi esitamisel ja piisava summa olemasolul kliendikontol.

6.5. Arveldamine Vedaja ja Kliendi vahel toimub  Vedaja müügiprogrammis oleva kliendikonto kaudu vastavalt konkreetse lepingu tingimustele ettemaksetega kliendikontole või krediidiga.

6.6. Kliendikontole saab ettemakseid teha läbi pangakanalite, kasutades lepingulolevat individuaalset viitenumbrit ja vedaja pangakontosid.