Hetkeolud Kelnase - Leppneeme liinil

Esmaspäev 17.jaanuar 2022 on kõik reisid tühistatud.Vabandame ebamugavuste pärast.

INFO +372 5109456


0 piletit

Logi sisse

Püsielanike sõidukitele soodushinna rakendamise kord Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil


1. Üldalused

1.1 Käesolev kord määratleb soodushinnaga sõidukipiletite müümise korralduse avalikul liiniveol Kelnase-Leppneeme liinil.

1.2 Alus: Hinnakirja ja sõidusoodustustuste määrus avalikul liiniveol Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, „Ühistranspordiseaduse“ § 5 lõike 1 punkti 9 ning Viimsi Vallavolikogu 9. oktoobri 2007. a otsuse nr. 88 alusel "Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi valla haldusalas olevate saartega" alusel.


2. Mõisted käesolevas korras

Vedaja – OÜ Tuule Liinid

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kellega vedaja on sõlminud  sõidukipileti soodustust võimaldava lepingu.

Sõiduk – lepingu objektiks olevad sõidukid, mille registreerimistunnistusele on klient kantud omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana ja mis on seotud kliendile väljastatud kliendikaartidega.

Leping– vedaja ja kliendi vahel sõlmitud kliendileping, mis võimaldab avalikul liiniveol piletite ostmisel sõidukipileti soodustust või muid teenuseid.

Kliendikaart –vedaja ja kliendi vahel sõlmitud lepingu alusel kliendile väljastatud magnetkaart, mille kasutamisel vedaja piletimüügisüsteemis rakenduvad ettenähtud hinnasoodustused sõidukipiletile.

Kliendikonto - peale kliendilepingu sõlmimist kliendile vedaja juures avatav konto, mille kaudu klient arveldab vedajaga.

Püsiklienditsoon - iseteeninduslik  veebikeskkond, kus klient saab jälgida arveldusi kliendikontol, tehingute ja piletite üksikasju ning teenuse kasutamise eest koostatud arveid.

3. Soodustuse sisu

3.1. Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil on kohaliku elaniku reisija piletite soodustuste andmise aluseks on õigeaegselt Viimsi Vallavalitsusest saabunud rahvastikuregistri andmed ja andmete muudatused.

4. Soodustuse saamise tingimused

4.1. Kliendi elu- või asukoha tingimused

4.1.1. Kliendi elukoht rahvastikuregistris on Prangli saar;

4.1.2. Kliendi asukoht äriregistris on Prangli saar;

4.2. Kliendi sõidukile esitatavad tingimused

Klient on sõiduki registreerimistunnistusel kirjas kui sõiduki omanik, vastutava kasutaja või kasutaja.

5. Soodustust võimaldava Lepingu sõlmimine

5.1 Lepingute vormistamine

Soodustuse tingimustele vastav isik saab pöörduda vedaja poole lepingu sõlmimiseks või muutmiseks täites vastava taotluse vedaja veebilehel www.tuuleliinid.ee.

5.2  Lepingu sõlmimiseks vajalik info

5.2.1. FÜÜSILISED ISIKUD

  • ISIKUKOOD elukoha tõendamiseks ja päringu tegemiseks rahvastikuregistrist;
  • Sõiduki riiklik registreerimisnumber päringu tegemiseks liiklusregistrist;
  • Vajadusel võib vedaja paluda registreerimistunnistuse koopiat;

5.2.2. JURIIDILISED ISIKUD

  • ETTEVÕTTE REGISTRIKOOD asukoha tõendamiseks ja päringu tegemiseks äriregistrist;
  • Sõiduki riiklik registreerimisnumber päringu tegemiseks liiklusregistrist;
  • Vajadusel võib vedaja paluda registreerimistunnistuse koopiat;

6. Kliendikaart

6.1. Peale lepingu allkirjastamist väljastatakse Kliendile Kliendikaardid, üks kaart iga sõiduki kohta ühel liinil sõitmiseks. Iga kaardiga on seotud ühe kindla sõiduki registreerimisnumber, sõiduki vahetumisel edastab klient veebilehel oleva vormi kaudu taotluse sõidukinumbri vahetamiseks kliendikaardil.

6.2. Kliendikaardi väljastamise eest teenustasu ei rakendata.

6.3. Kliendikaardi kasutamise tingimused on määratud kliendilepinguga ja käesoleva korraga.

6.4. Soodushinnaga pilet müüakse kassast ainult kliendikaardi esitamisel ja piisava summa olemasolul kliendikontol.

6.5. Arveldamine Vedaja ja Kliendi vahel toimub  Vedaja müügiprogrammis oleva kliendikonto kaudu vastavalt konkreetse lepingu tingimustele ettemaksetega kliendikontole või krediidiga.

6.6. Kliendikontole saab ettemakseid teha läbi pangakanalite, kasutades lepingulolevat individuaalset viitenumbrit ja vedaja pangakontosid.