Piletimüük avatud!

Head kliendid! Piletimüük Prangli liinil on avatud kuni 31.08.2024 ja Ruhnu liinil kuni 31.10.2024! Mugavaks reisimiseks palume aegsasti osta e-pilet!

Soovitame osta E-pilet

Soovitame kõikidele reisijatele osta pilet e-teenindusest, mis tagab koha piletil märgitud reisile. Laevast müüakse pileteid ainult väljuvale reisile ja seda vabade kohtade olemasolul.0 piletit

Logi sisse

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) +372 5146598
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Piletite müügi kord Tuule Liinid parvlaevaliinidel

1. ÜLDALUSED

1.1. Üleveo hinnakirja ja sõidusoodustused reisijatele ja sõidukitele Väinamere parvlaevaliinidel riigi poolt tellitud reisidele kinnitab Vallavalitsus ja/või Majandus- ja kommunikatsiooniminister oma määrusega.

1.2. Kommertsreisidele kinnitab hinnad vedaja.

1.3. Eelisjärjekorra teenustasude suuruse kehtestab vedaja (vt Teenustasude hinnakiri, Teeninduskäsiraamat ptk 1.1).

1.4. Piletimüügikassades sularahaga või pangakaardiga tasumisel väljastatakse ostjale “pilet-sularahaarve” (edaspidi pilet), millel on välja toodud üleveo maksumus ja käibemaks.

1.5. Vedajaga kliendilepingu sõlminud kliendid saavad arveldada pangaülekandega vastavalt lepingu sisule, tasudes ettemaksetena või arvete alusel tagantjärele arvel märgitud kuupäevaks. Sellisel juhul väljastatakse kliendile kassast pilet, mis on käsitletav pääsmena parvlaevale ega ole sularahadokument.

1.6. Pilet annab kliendile õiguse ülesõiduks üldjärjekorra alusel piletil märgitud sadamast ja kuupäeval.

1.7. Eelisjärjekorra pilet sõidukile ja kellajaline eelmüügipilet veebist (e-pilet) annavad õiguse ülesõiduks eelisjärjekorrast piletile märgitud liinil, kuupäeval ja kellaajal, piletil toodud sõidukile.

1.8. Veebikeskkonnast www.tuuleliinid.ee ostetud eelmüügipiletit (e-pilet) saab kasutada nii paberile väljatrükituna kui ka mobiilikontrolli alusel automaatjaamades sadamate pääslates. Kelnase-Leppneeme liinil mobiilikontrolli ei ole, seal peab alati väljatrükitud pilet kaasas olema.

1.9. Mobiilikontrolliks on vaja e-pileti ostul sisestada mobiilinumber. Mobiilikontrolliks tuleb pääslas sõita e-pileti rajale tõkkepuu ette ja helistada samalt mobiililt jaamal kirjasolevale telefoninumbrile. Kõne alusel kontrollitakse pileti kehtivus ja avatakse läbipääs ootealale.

2. SÕIDUKIPILETITE EELMÜÜGI- JA EELISJÄRJEKORRA PILETITE MÜÜGI TINGIMUSED

2.1. Eelisjärjekorra pileteid müüakse sõidukitele, haagistele ja mootorratastele koos reisijatega.

2.2. Eelisjärjekorra pileteid saab osta eelmüügist veebilehelt www.tuuleliinid.ee, laeva või sadamakassadest.

2.3. Telefoni ega e-kirja teel sõidukikohti ei broneerita.

2.4. Eelisjärjekorrapileti ostmise eelduseks on vaba broneeringulimiidi olemasolu soovitud reisile. Eelisjärjekorrale broneeritava tekipinna limiidid ja etteostu perioodi pikkuse kehtestab vedaja.

2.5. Veebis müüdav eelmüügipilet ehk E-pilet annab õiguse reisijate ja sõiduki ülesõiduks parvlaevaga eelisjärjekorrast piletile märgitud laevaliinil, kuupäeval ja reisil (kellaaeg).

2.6. E-piletit ostes tuleb koheselt tasuda kogu pileti maksumus koos teenustasuga Maksekeskus AS pangalingi kaudu Swedbank’i, SEB panga, Luminor panga, Coop panga ja LHV panga internetipanga kaudu, krediitkaardiga Visa ja MasterCard. Lepingulised kliendid saavad lisaks tasuda kliendikonto arvelt.

2.7. Eelisjärjekorra piletile lisandub eelisjärjekorra teenustasu vastavalt Teenustasude hinnakirjale, Teeninduskäsiraamatu ptk 1.1.

2.8. E-piletite ettemüügi perioodi pikkuse kehtestab vedaja. Vedaja võib etteostu perioodi pikkust muuta vastavalt vajadusele etteteatamata, informeerides sellest veebilehel www.tuuleliinid.ee .

2.9. E-pilet kehtib laevapääsmena piletiltoodud laevaliinil, kuupäeval ja kellaajal, kui  selle andmed vastavad tegelikkusele ka sõiduki ja reisijate osas.

2.10. Sadamakassadest väljastatav e-pileti DUPLIKAAT ei ole raamatupidamisdokument, sellel puudub eraldi käibemaks, raamatupidamise algdokumendiks on originaal e-pilet, millel on vastavad rekvisiidid.

2.11. E-pileti puhul on kliendil ise võimalik muuta internetis sõiduki registreerimisnumbrit, väljumisaega-  ja kuupäeva  vaba broneeringulimiidi olemasolul hetkel kehtiva etteostuperioodi ulatuses muutmishetkest ning lisada reisijaid (Vt täpsemalt Parvlaevale e-piletite ostmise, kasutamise ja tagastamise tingimused).

2.12. Õigeaegselt muutmata ja kasutamata jäänud piletid kehtivad üldjärjekorrast kuni 48 tundi alates piletile märgitud reisi väljumisajast ja kuupäevast (va. Kelnase-Leepneeme liinil)

2.13. Eelisjärjekorra teenuse saab soovi korral lisada ka laeva või sadamakassadest ostetavatele piletitele vaba broneeringulimiidi olemasolul.

2.14. Eelisjärjekorra piletite müük sadamas lõpetatakse 5 minutit enne reisi väljumiskellaaega.

2.15. Eelisjärjekorra pilet tagab sõidukikoha soovitud väljumisele, tingimusel, et sõiduk on sadamas broneeritud sõidukite reas või sadamast pileti soetamisel on pilet sadamakassast välja ostetud vähemalt 20 min enne laeva väljumist, hilisemal saabumisel ei taga vedaja kohta esimesena väljuval parvlaeval.

2.16. Eriotstarbelistele reisidele registreeritakse kohti ainult eriotstarbelisi vedusid teostavatele sõidukitele vastavalt kehtestatud korrale, kui vedaja ei ole kehtestanud teisiti.

2.17. Edasimüüjatel on õigus lisada eelmüügipiletile oma teenustasu eelmüügipileti teenuse osutamise eest.

3. PILETITE MÜÜK LAEVA VÕI SADAMAKASSADEST

3.1. Sadamakassast pileti soetamisel tuleb arvestada, et soovitud väljumisele jõudmiseks peab sõiduk sadamas olema vähemalt 20 min enne reisi, soovitatavalt veelgi varem.

3.2. Sõiduki piletihinna aluseks on sõiduki registreerimistunnistuse järgne sõidukiliik, erandi moodustavad suvilaautod ja haagissuvilad, mille sõidukiliik on reeglina sõiduauto ja kerghaagis. Suvilaauto ja haagissuvila hinnad on aga erinevad sõiduauto ja kerghaagise hinnast ja need on määratud hinnakirjas eraldi reaga.

3.3. Sadamakassast sõidukipileti ostmisel on klient teenindaja nõudmisel kohustatud esitama sõiduki registreerimistunnistuse sõiduki liigi kindlakstegemiseks ja reisija soodustuste puhul täiendavad tõendavad dokumendid.

3.4. Sadamakassadest müüakse esmajärjekorras pileteid järgmisele sõidugraafikujärgsele väljumisele, eelmüügipileteid muudele väljumistele müüakse väljuvaks reisiks järjekorra puudumisel.

3.5. Pileteid saab sõitmiseks kasutada kuni 48 tundi peale piletiltoodud kuupäeva ja kellaaega.

3.6. Sadama ootealalt on võimalik lahkuda ka peale seda, kui pääsla on läbitud ja pilet on pääslas reisile registreeritud. Sadamaalalt lahkumiseks, kui teenust ei soovita kasutada, tuleb pöörduda koheselt kassasse, kus muudetakse pilet uuesti kehtivaks, võimaldades seeläbi kasutamata piletiga hiljem teenust siiski kasutada. Kui kassat ei läbita jääb pilet kehtetuks ja seda ei ole võimalik hiljem ei tagastada ega ka uuesti kasutada. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

3.7. Klient, kelle sõidukil on järelhaagis, teostab ülegabariidilist veost ja/või ohtlikku veost, peab selle kassas eraldi deklareerima, vastavalt kehtestatud korrale vt. "Reisijate ja sõidukite üleveo eeskiri parvlaevadel"(Teeninduskäsiraamatu ptk 4) ja „Ülegabariidiliste, raskete sõidukite teljekoormusega üle 10 t ja ohtlike veoste (OV) üleveo kord (Teeninduskäsiraamatu ptk 12).

3.8. Ohtlikku veost vedav sõidukijuht esitab sadamakassasse veosega kaasaskäivad dokumendid vastavalt ohtlike veoste käitlemist reguleerivate õigusaktidega sätestatule.

3.9. Reisijatevedu teostav ühissõiduki juht täidab sadamakassas reisijate arvu deklaratsiooni, kinnitades esitatud andmete õigsust allkirjaga.

3.10. Vastavalt hinnakirjale loetakse sõidukijuht reisijaks ja talle müüakse reisijapilet.

3.11. Pileti lunastanud klient on kohustatud kontrollima sellel sisalduvate andmete vastavust tegelikkusele ja tagastatud raha õigsust kassa juurest lahkumata. Hiljem esitatud pretensioone arvesse ei võeta.

3.12. Kliendilepingu alusel sularahata arveldavatele isikutele esitab vedaja arve kuu jooksul teostatud ülesõitude eest järgneva kuu alguses. Kõigil lepingulistel klientidel on ise võimalik välja trükkida teenuse kasutamise kohta arve www.tuuleliinid.ee oma püsiklienditsoonist.

3.13. Kelnase-Leppneeme liinil müüakse laevapileteid laeval reisijatesalongis, Kelnase ja Leppneeme sadamates laevapileteid ei müüda.

3.14. Kelnase ja Leppneeme sadamates võivad broneeringureast laevale liikuda sõidukid, millel on eelmüügipilet, sadamas täiendavalt broneeringuid lisada pole enam võimalik.

3.15. Reisijapileteid on võimalik osta ka reisijapileti automaatidest, kui need on sadamahoonetesse paigaldatud.

3.16. Reisijapileti automaadis saab tehingu teha üksnes pangakaardiga.

3.17. Reisijapileti automaadist ostetud pilet on mõeldud ainult jala laevale minekuks.

4. PILETITE TAGASTAMINE JA ÜMBERVAHETAMINE

KASSAST MÜÜDAVAD PILETID

4.1. Kui piletikassast väljastatakse valede andmetega pilet või klient loobub teenuse kasutamisest, saab pileti tühistada või asendada uue piletiga ainult piletikassas.

4.2. Kasutamata jäänud kassapileteid,  ostetakse tagasi piletile märgitud reisi toimumise päevast 48 tunni jooksul.

4.3. Kaotatud, tahtlikult valesti ostetud ja rikutud pileteid vedaja ei asenda.

VEEBIST MÜÜDAVAD E-PILETID

(Vt täpsemalt Teeninduskäsiraamat ptk 6, Parvlaevale e-pileti ostu, kasutamise ja tagastamise tingimused)

4.4. Kliendil on õigus E-piletist loobuda, kuid loobumisel ei tagastata kogu pileti maksumust tagastamisele ei kuulu teenustasud ja tagastamiskulu vastavalt teenustasude hinnakirjale.

4.5. Ostetud e-piletit on võimalik tühistada kuni reisi väljumiseni, Kelnase-Leppneeme liinil kuni 1 tund enne laeva väljumist.

4.6. Sadama pääslas kontrollitud piletit saab tagastada ainult siis, kui sadamaalalt on enne reisi väljumist tagasi kassasse pöördutud ja pilet uuesti kehtivaks muudetud.

4.7. E-piletist loobumiseks ja tasu tagastamiseks tuleb täita E-pileti tagastamise avaldus veebilehel www.tuuleliinid.ee .

4.8. E-pileti maksumus tagastatakse täies ulatuses kliendile üksnes vedaja süül või ilmastikuoludest tingitud põhjusel ära jäänud reisidele ostetud piletite eest.

4.9. E-pileti eest tagastamisele kuuluv summa kantakse kliendi pangakontole 10 päeva jooksul peale vedajapoolset kinnitust kliendile taotluse kättesaamise ja tagastatava summa kohta.

4.10. Sadamakassad internetist ostetud eelmüügipileteid tagasi ei osta ja väljamakseid ei tee.