Uus vedaja Kelnase-Leppneeme liinil

Alates 18. detsembrist opereerib Kelnase-Leppneeme liinil Tuule Liinid OÜ. Pileteid on võimalik osta nii E-piletina kui ka laeva kassast.

INFO +372 5109456

Tuule Liinid OÜ on Tuule Gruppi kuuluv ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on sõitjatevedu merel ja rannavetes.