Piletimüük avatud!

Head kliendid! Piletimüük Prangli liinil on avatud kuni 31.08.2024 ja Ruhnu liinil kuni 31.10.2024! Mugavaks reisimiseks palume aegsasti osta e-pilet!

Soovitame osta E-pilet

Soovitame kõikidele reisijatele osta pilet e-teenindusest, mis tagab koha piletil märgitud reisile. Laevast müüakse pileteid ainult väljuvale reisile ja seda vabade kohtade olemasolul.0 piletit

Logi sisse

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) +372 5146598
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Prangli liini laevapiletite hinnakirjad, sõidusoodustused ja - tingimused

 

Alusdokumendid:

1)       Sõitjateveo avaliku teenindamise leping Kelnase - Leppneeme laevaliinil, 11.12.2018

2)      Hinnakirja ja sõidusoodustustuste määrus avalikul liiniveol Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, „Ühistranspordiseaduse“ § 5 lõike 1 punkti 9 ning Viimsi Vallavolikogu 9. oktoobri 2007. a otsuse nr. 88 alusel "Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi valla haldusalas olevate saartega" alusel.

3)       Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded1 , Majandus- ja taristuministri 23.02.2015 määrus number 13, jõustumiskuupäev 01.03.2015, Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 31 lõike 7 alusel.

1. HINNAKIRJAD

Hinnad eurodes, kehtivad kogu hooaja jooksul ja sisaldavad käibemaksu.

 

Ühe suuna maksumus

Hind püsielanikule

Reisijad

REISIJA täispilet

6

1

REISIJA sooduspilet

3

TASUTA

LAPS alla 7a, puudega lapsed, sügava puudega 16-a ja vanemaid isikud

TASUTA

TASUTA

 

Sõiduk täismassiga kuni 3.5 t

50

10

Sõiduk täismassiga üle 3.5 t

20

20

Haagis täismassiga mitte üle 3.5 t

10

10

Haagis täismassiga üle 3.5 t

20

20

Mootoratas, ATV

30

5

Mopeed

15

2

Kaubavedu autotekil 1 liinimeeter1

2

1

1 Liinimeeter on ala laiusega 2 m ja pikkusega 1 m. Liinimeetreid arvestatakse täisarvu täpsusega.

2.         SÕIDUSOODUSTUSED JA - TINGIMUSED

2.1 Reisijad

2.1.1.      Kõigil reisijatel peab olema oma nimeline pilet, millele on nimi sisestatud ostja poolt hiljemalt reisile eelneval päeval.

2.1.2.      Täispileti peavad ostma kõik reisijad, kes ei esita soodustust võimaldavat dokumenti.

2.1.3.      Üliõpilase sooduspileti võib osta statsionaarses õppevormis õppiv üliõpilane kehtiva üliõpilaspileti ( s.h. ISIC pangakaardi ) olemasolul ja esitamisel.

2.1.4.      Õpilase sooduspileti võib osta  päevases õppevormis õppiv õpilane kehtiva õpilaspileti olemasolul ja esitamisel.

2.1.5.      EV pensionäri sooduspileti võib osta EV pensionär pensionitunnistuse olemasolul ja esitamisel.

2.1.6.      Prangli püsielaniku sooduspileti saab osta Prangli valla elanik, kes on kantud elanike nimekirja, kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel.

2.1.7. Tasuta reisijapileti peab vormistama kõigile kuni 7 aastastele lastele, tasuta pileti saab veebist osta ainult koos tasulise (täis või soodus) piletiga.

2.1.8.      Sügava või raske nägemispuudega isiku saatja tasuta pileti saab osta sügava või raske nägemispuudega isiku puuet tõendava dokumendi ja fotoga isikuttõendava dokumendi alusel.

2.1.9.      Sügava puudega isikute ja puudega laste tasuta pileti saab osta puuet tõendava dokumendi ja fotoga isikuttõendava dokumendi esitamisel.

2.1.10.  Puudega lapsele ja sügava puudega isikule eelpool loetletud sõidusoodustuste rakendamiseks ja soodustatud tingimustel sõidupileti vormistamiseks peab esitama puuet tõendava dokumendi, milleks on kas puudega isiku PENSIONITUNNISTUS või arstliku ekspertiisi otsus, millega koos tuleb aga esitada ka fotoga isikut tõendav dokument.

2.1.11.  Reisijate laevale pääs algab 30 min enne väljumist ja lõpeb 10 min enne reisi väljumisaega.

2.1.12. Reisijakoha kindlustab laevale eelmüügist ostetud e-pilet.

2.1.13.  Laevas kohapeal müüakse pileteid vaid broneeritud kohtadele ning eelmüügist ja broneerimisest üle jäänud vabadele kohtadele.

2.2  Kaubavedu

2.2.1.      Reisiparvlaevaga Wrangö saab vedada kuni 8t kaupa.

2.2.2.      Kauba vedu toimub ainult eelneva broneerimisega laeva telefonil või e-postiga.

2.2.3.     Kauba laadimine algab 2h enne reisi väljumisaega ja lõpeb vähemalt 0,5h enne väljumisaega. Kaubakogused peavad olema sadamas piisava ajavaruga, et enne reisijate laevale võtmise algust oleks kaubad pardal. Hiljem kui 30 min sadamasse saabunud kaupa väljuvale reisile ei võeta.

2.2.4.      Ühele reisile müüakse kuni 10 jalgratta piletit, mille saab vormistada veebis koos reisijapiletitega.

2.2.5.      Ohtlike veoste vedu toimub ainult selleks sõidugraafikus kinnitatud reisidega.