Wrangö sõidugraafik muutus alates 17.03.2020

Leppneeme - Kelnase parvlaevaliinil kehtestati alates teisipäevast, 17.03.2020, ajutine ja vähendatud mahus sõiduplaan seoses koroonaviiruse leviku laienemisega eesmärgiga kaitsta Prangli saare elanike tervist. Ajutine sõiduplaan kehtib esialgu kuni 01.05.2020. Väljumised toimuvad: Teisipäeval Kelnase 7.30 - Leppneeme 9.00 Reede Kelnase 7.30 - Leppneeme 9.00 Vahemikus T kuni N asub laev Leppneeme sadamas.    

Liikumispiirangud Prangli laevaliinil

Seoses koroonaviiruse leviku laienemisega ning eesmärgiga kaitsta Prangli saare elanike tervist on ilmnenud vajadus piirata liikumist saartele. Eriolukorras on vajalik tagada väikesaarte elanike varustatus esmavajalike kaupadega ning meditsiiniteenuste kättesaadavusega ning seetõttu ei kohaldata piiranguid kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele. Viimsi Vallavalitsusel on palve vältida Prangli saarele minekut kõigil, kellel seda otseselt vaja ei ole. Vallavalitsus kehtestas piirangu alates 15.03.2020 ja Pranglile on lubatud suunduda ainult saarel alaliselt elavatel isikutel. Piirangud ei kohaldu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele. Saarel viibivatel külalistel lubatakse sealt lahkuda. Saare elanikel soovitatakse minimeerida mandril käigud ilma tungiva vajaduseta. Info saamiseks pöörduda saarevanema poole. Saarte ja merenduse valdkonna küsimustes üldkontakt valla merenduse vanemspetsialist Mart Loik tel 5623 2799, e-post mart.loik@viimsivv.ee

Piletimüük avatud kuni 30.06!

Head kliendid! Piletimüük on avatud kuni 30.06.2020 Mugavaks reisimiseks palume aegsasti osta e-pilet!

Soovitame osta E-pilet

Soovitame kõikidele reisijatele osta pilet e-teenindusest, mis tagab koha piletil märgitud reisile. Laevast müüakse pileteid ainult väljuvale reisile ja seda vabade kohtade olemasolul.

INFO +372 5109456


0 piletit

Logi sisse

Prangli liini laevapiletite hinnakirjad, sõidusoodustused ja - tingimused

 

Alusdokumendid:

1)       Sõitjateveo avaliku teenindamise leping Kelnase - Leppneeme laevaliinil, 11.12.2018

2)      Hinnakirja ja sõidusoodustustuste määrus avalikul liiniveol Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinil kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, „Ühistranspordiseaduse“ § 5 lõike 1 punkti 9 ning Viimsi Vallavolikogu 9. oktoobri 2007. a otsuse nr. 88 alusel "Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi valla haldusalas olevate saartega" alusel.

3)       Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded1 , Majandus- ja taristuministri 23.02.2015 määrus number 13, jõustumiskuupäev 01.03.2015, Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 31 lõike 7 alusel.

1. HINNAKIRJAD

Hinnad eurodes, kehtivad kogu hooaja jooksul ja sisaldavad käibemaksu.

 

Ühe suuna maksumus

Hind püsielanikule

Reisijad

REISIJA täispilet

6

1

REISIJA sooduspilet

3

TASUTA

LAPS alla 7a, puudega lapsed, sügava puudega 16-a ja vanemaid isikud

TASUTA

TASUTA

 

Sõiduk täismassiga kuni 3.5 t

50

10

Sõiduk täismassiga üle 3.5 t

20

20

Haagis täismassiga mitte üle 3.5 t

10

10

Haagis täismassiga üle 3.5 t

20

20

Mootoratas, ATV

30

5

Mopeed

15

2

Kaubavedu autotekil 1 liinimeeter1

2

1

1 Liinimeeter on ala laiusega 2 m ja pikkusega 1 m. Liinimeetreid arvestatakse täisarvu täpsusega.

2.         SÕIDUSOODUSTUSED JA - TINGIMUSED

2.1 Reisijad

2.1.1.      Kõigil reisijatel peab olema oma nimeline pilet, millele on nimi sisestatud ostja poolt hiljemalt reisile eelneval päeval.

2.1.2.      Täispileti peavad ostma kõik reisijad, kes ei esita soodustust võimaldavat dokumenti.

2.1.3.      Üliõpilase sooduspileti võib osta statsionaarses õppevormis õppiv üliõpilane kehtiva üliõpilaspileti ( s.h. ISIC pangakaardi ) olemasolul ja esitamisel.

2.1.4.      Õpilase sooduspileti võib osta  päevases õppevormis õppiv õpilane kehtiva õpilaspileti olemasolul ja esitamisel.

2.1.5.      EV pensionäri sooduspileti võib osta EV pensionär pensionitunnistuse olemasolul ja esitamisel.

2.1.6.      Prangli püsielaniku sooduspileti saab osta Prangli valla elanik, kes on kantud elanike nimekirja, kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel.

2.1.7. Tasuta reisijapileti peab vormistama kõigile kuni 7 aastastele lastele, tasuta pileti saab veebist osta ainult koos tasulise (täis või soodus) piletiga.

2.1.8.      Sügava või raske nägemispuudega isiku saatja tasuta pileti saab osta sügava või raske nägemispuudega isiku puuet tõendava dokumendi ja fotoga isikuttõendava dokumendi alusel.

2.1.9.      Sügava puudega isikute ja puudega laste tasuta pileti saab osta puuet tõendava dokumendi ja fotoga isikuttõendava dokumendi esitamisel.

2.1.10.  Puudega lapsele ja sügava puudega isikule eelpool loetletud sõidusoodustuste rakendamiseks ja soodustatud tingimustel sõidupileti vormistamiseks peab esitama puuet tõendava dokumendi, milleks on kas puudega isiku PENSIONITUNNISTUS või arstliku ekspertiisi otsus, millega koos tuleb aga esitada ka fotoga isikut tõendav dokument.

2.1.11.  Reisijate laevale pääs algab 30 min enne väljumist ja lõpeb 10 min enne reisi väljumisaega.

2.1.12. Reisijakoha kindlustab laevale eelmüügist ostetud e-pilet.

2.1.13.  Laevas kohapeal müüakse pileteid vaid broneeritud kohtadele ning eelmüügist ja broneerimisest üle jäänud vabadele kohtadele.

2.2  Kaubavedu

2.2.1.      Reisiparvlaevaga Wrangö saab vedada kuni 8t kaupa.

2.2.2.      Kauba vedu toimub ainult eelneva broneerimisega laeva telefonil või e-postiga.

2.2.3.     Kauba laadimine algab 2h enne reisi väljumisaega ja lõpeb vähemalt 0,5h enne väljumisaega. Kaubakogused peavad olema sadamas piisava ajavaruga, et enne reisijate laevale võtmise algust oleks kaubad pardal. Hiljem kui 30 min sadamasse saabunud kaupa väljuvale reisile ei võeta.

2.2.4.      Ühele reisile müüakse kuni 10 jalgratta piletit, mille saab vormistada veebis koos reisijapiletitega.

2.2.5.      Ohtlike veoste vedu toimub ainult selleks sõidugraafikus kinnitatud reisidega.