Hetkeolud Kelnase - Leppneeme liinil

Esmaspäev 17.jaanuar 2022 on kõik reisid tühistatud.Vabandame ebamugavuste pärast.

INFO +372 5109456


0 piletit

Logi sisse

Reisijate ja kaubavedu Prangli laevaliinil

 

1. ALUSDOKUMENDID

Reisijate ja kauba veo tingimused avalikul liiniveol reguleerivad:

1.1. Sõitjateveo avaliku teenindamise leping Kelnase-Leppneeme laevaliinidel, 11.12.2018; Osapooled: Tellijad Viimsi Vallavalitsus, Vedaja OÜ Tuule Liinid

1.2. Reisilaeval viibivate isikute nimekirja kantavate andmete loetelu, nimekirja koostamise kord ja nimekirja pidamise registrile esitatavad nõuded1 , Majandus- ja taristuministri 23.02.2015 määrus number 13, jõustumiskuupäev 01.03.2015, Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 31 lõike 7 alusel.

2. LIINID JA LAEVAD

2.1.   Liiklus Prangli saarega toimub ühel laevaliinil

  • Kelnase-Leppneeme, ülesõit 1h

2.2.   Liinil sõidab parvlaev WRANGÖ

2.3. Parvlaev WRANGÖ andmed

2.3.1.     65 reisijakohta

2.3.2.     Kauba kogused: kuni 8t

2.3.3.     Kaubakraana tõstevõimsus: 2t

2.3.4.     Mahutab kuni 2 sõidukit või ühe kuni 8 m sõiduki

3. SÕIDUGRAAFIK JA HINNAKIRI

3.1.   Sõidugraafik ja hinnakiri koos seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustustega on kinnitatud Tellija poolt ja on Vedajale täitmiseks.

3.2.   Vedaja on kohustatud tegema eraldi reise ohtlike veoste vedamiseks. Nimetatud vedude arv määratakse kooskõlastatult Prangli Vallavalitsusega ja lülitatakse sõidugraafikusse.

3.2.1 Ohtlikke veoseid (OV)veetakse vaid juhul, kui laev on laevaomaniku poolt vastavalt nõuetele varustatud ja laeval on luba ohtlike veoste vedamiseks.

3.2.2 OV reisidel on reisijate arvu piirang 12 inimest, rohkem reisijaid pardale ei võeta.

3.3.   Tellijal on õigus muuta reiside sõidugraafikut kahenädalase etteteatamisega.

3.3.1.     Kelnase - Leppneeme liinil saab reiside korralist sõidugraafikut muuta, seda eelnevalt Prangli Vallavalitsusega kooskõlastades või Viimsi vallaavanema korraldusega.

3.4.   Vedaja teostab reisijate paremaks teenindamiseks laevaliinil lisareisi juhul, kui järgmist graafikujärgset reisi sellel päeval ei ole ja laev on graafikujärgses sadamas (s.t. laev ei tee tühisõitu teise sadamasse, mida antud päeval graafikureisidega ei külastata), kui kokkulepitud sõidugraafik seda ajaliselt võimaldab, kui see ei ole vastuolus „Mereteenistuse seaduses“ sätestatud laevapere liikmete töö- ja puhkeaja piirangutega ning kui see on Vedajal tehniliselt võimalik. Lisareis tehakse juhul, kui sadamas on ootel vähemalt 35 reisijat ning laev on vaba. Lisareise tehakse ainult graafikujärgsete reiside päevadel.

3.5.   Tellija võib eelneva etteteatamisega tellida lisareise sõidugraafiku ajutise tihendamise eesmärgil. Lisareise saab tellida vaid aegadele, mil laev on vaba ja laevapere töö- ning puhkeaeg seda võimaldab.

3.6.   Kui sõidugraafikus ettenähtud reisidega ei osutu võimalikuks vedada kõiki reisile soovijaid, on vedajal õigus korraldada lisa- ning kommertsreise.

3.7.   Tuule tugevnemisel üle 12 m/s või laine kõrgusel kuni 1.5 m võivad laevad katkestada liikluse. Ebasoodsate ilmastikuolude või muude vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel, mis seavad või võivad ohtu seada laeval viibivad inimesed, sõidukid või laeva, alustatakse graafikujärgset reisi ohu möödumisel.

3.8.   Sõidugraafikujärgse reisi ärajäämisel või muudatuste korral kehtestatud sõidugraafikus:

3.8.1.     informeerib laevajuht koheselt sadamat, laeval viibivaid reisijad ja teisi huvitatud osapooli esimesel võimalusel. Otsus ära jäänud reisi toimumise aja kohta tehakse koos Viimsi vallavalitsusega.

3.8.2.     Meeskond edastab muudatuste info vedaja infosüsteemi kaudu veebilehele ja infoaadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. uuleliinid.ee vt Teeninduskäsiraamat ptk 9, Teenindus- ja laevaliiklusalase operatiivinfo edastamise kord.

3.9. Vedajal on õigus etteteatamata viivitada laeva väljasõiduga, muuta laevale pealemineku ja/või mahatuleku aega ja kohta vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel, kui need tingimused seavad või võivad ohtu seada laeval viibivad inimesed, sõidukid või laeva.

3.10. Vedajal on õigus teostada ülevedu teise laevaga kui varem sõidugraafikus välja kuulutatud, sellest reisijaid eelnevalt teavitamata, või muuta laevade marsruuti vedajast sõltumatute tingimuste esinemisel.

3.11. Sõidugraafikujärgse reisi ärajäämisel edastatakse vastav info koheselt vedaja veebilehel www.tuuleliinid.ee liikuval operatiivinfo alal lehe päises ja teavitataks kõiki e-piletid ostnud või broneeringu teinud kliente telefoni ja e-posti teel reisi ärajäämisest.

4. PILETITE BRONEERIMINE, -MÜÜK  JA -KONTROLL

4.1.   Parvlaeval WRANGÖ on 65 reisijakohta, millest 20 müüakse eelmüügis järgmiselt:

4.1.1. Vabalt eelmüügist veebis on kuni 45 reisijakohta ühel reisil, neile kohtadele müüakse ainult e-pileteid, broneeringuid teha ei saa.

4.1.2. Prangli püsielanikele lisaks 20 kohta, kuhu saab osta e-pileti ainult Prangli valla kodanik. Nende kohtade täitumisel saab püsielaniku pileteid osta ka vabamüügi ressursi arvelt vabade kohtade olemasolul.

4.2.   Piletimüük ja broneerimine avatakse reeglina kogu hooajaks hooaja alguses, täpne kuupäev avaldatakse veebilehel www.tuuleliinid.ee vähemalt kaks nädalat ette. Hooaja alguse kinnitab Tellija avaliku liiniveo lepingu iga-aastase lisaga (sõidugraafikud). Vedaja võib kehtestada ka lühema eelmüügi- ja  broneeringuperioodi.

4.3.   Laevalt saab osta pileteid ainult eelmüügist ja broneeringutest järelejäänud laevakohtadele. Laevakohtade täituvust saab jälgida www.tuuleliinid.ee e-poes, kus on näha vabade kohtade arv reisil. Kui tavareisijate piletid on kõik välja müüdud ja Prangli püsielanikele on veel vabu kohti, siis vabanevad need kohad 24 h enne reisi tavareisijatele pileti ostmiseks.

4.4. E-piletid ja püsielanike broneeringud on nimelised. E-pileti ostul on esmalt vaja sisestada vähemalt üks nimi ja tema kontaktandmed. Ülejäänud sama tehinguga ostetud piletite nimed saab sisestada ka hiljem, kuid mitte vähem kui eelmisel päeval enne reisi väljumist.

4.4.1.  Nimekirja sisestamine toimub ostja e-postile saadetud piletiostu kinnituskirjas oleva lingi kaudu, mis viib piletimüügi keskkonda ja avab piletite vaate, kus on omakorda oranži põhjaga nupp „Lisa nimekiri“.

4.4.2. Nimede sisestamise kohustus on piletiostjal, sest enne laevaletulekut peab olema välja trükitud igale reisijale oma nimeline pilet (k.a. imikud ja väikelapsed).

4.4.3. Reisijad, kelle piletil on vale või puudulik nimi, pääsevad laeva viimases järjekorras, peale korrektse piletiga reisijaid.

4.4.4. Laeval tuleb esitada piletiga koos fotoga isikut tõendav dokument, pane need aegsasti valmis!

4.5.   Prangli püsielanikele eraldatud 20 kohale saab lisaks e-piletile broneerida ka isikud nimeliselt kooskõlas elanike nimekirjaga. Ilma broneeringuta kohad vabanevad 24 h enne reisi vabamüüki.

4.5.1.     Reisijakohtade broneerimine püsielanikele toimub veebilehel www.tuuleliinid.ee.

4.5.2.     Broneerimisel on vaja teatada ees- ja perenimi, telefoninumber ja e-post. Andmed on olulised, et vajadusel teavitada reisi ära jäämisest või ettenägematust graafikumuudatusest.

4.5.3.     Broneeritud kohtadest loobumiseks palume kindlasti teavitada infokeskust esimesel võimalusel kuid vähemalt 24 h enne reisi väljumist. Nii tekib võimalus teistel soovijatel sõita.

4.5.4.     Prangli püsielaniku sooduspileti ostmiseks tuleb esitada fotoga isikut tõendav dokument.

4.6.   Kõik e-piletiga reisijad peavad olema sadamas vähemalt 30min enne reisi algust, et läbida piletikontroll. Piletikontroll ja -müük toimub laeval ja algab 30 min enne väljumist ja lõpeb 10 min enne väljumist.

4.7.   Püsielanikele broneeritud reisijakohad saab välja osta laevalt kuni 24 tundi enne reisi väljumist, peale seda lähevad need vabamüüki.

4.8.   Jalgrataste veoks tuleb osta jalgratta e-piletid veebist või teha broneering See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

4.9.   Laevaga on võimalik vedada kaupa, kaubavedu ja ohtlike veoste vedu tuleb eelnevalt registreerida laeva telefonil (+372) 510 9456.

5. REISIJATE JA KAUBA VEDU

5.1.   Reisipaevlaev Wrangöga reisides tuleb arvestada, et tuul ja lainetus põhjustavad avamerel laeva tõsist kõikumist, mis meresõidule vähem vastupidavatel inimestel võib esile kutsuda tervisehäireid. Ülesõit Prangli saarega võib halvemate ilmatingimuste korral kesta tavapärasest kauem.

5.2.   Igal reisijal peab olema nimeline pilet. Pilet vormistatakse ka tasuta reisijatele (s.h. sülelastele).

5.3.   Turvalisuse tagamiseks laeval on vedajal õigus nõuda reisijalt kauba ja käsipagasi sisu ettenäitamist.

5.4.   Reisija ei tohi laeva pardale tuua esemeid või aineid, mis võivad ohustada laeva, seal olevaid inimesi või sõidukeid. Keelatud esemete hulka kuuluvad muuhulgas laetud-, samuti pakendita- ja loata relvad; halvalõhnalised-, tuleohtlikud-, kergestisüttivad-, plahvatusohtlikud, mürk- ja muud ohtlikud ained. Kui ese või aine on toodud laevale ilma selle ohtlikkusest vedajat informeerimata, on vedajal õigus vastavalt olukorrale lasta ohtlik ese või aine maale viia, hävitada või kahjutuks teha ilma hüvituskohustuseta.

5.5.   Üleveo ajal on reisija kohustatud jälgima laevatöötajate korraldusi, käemärke ning laeval kehtestatud reegleid ja infotahvleid korra ja ohutuse tagamiseks ning nendele alluma. Korralduste või reeglite mittetäitmisel on vedajal õigus keelata reisija tulek laeva või nõuda reisija lahkumist laevast. Vedaja võib keelduda transportimast Reisijat, kes on joobes või käitub vägivaldselt.

5.6.   Reisijate laevadele pealetulekut ja mahaminekut juhatavad vedaja poolt määratud isikud.

5.7.   Reisijad, kellel on broneering peavad sadamas olema vähemalt 15 min enne laeva väljumisaega. Peale seda kaotab broneering kehtivuse ja kohad lähevad vabamüüki.

5.8.  Eelisjärjekorras lähevad laevale e-piletiga reisijad ja need, kellele on koht broneeritud. Ülejäänud reisijad pääsevad laeva vabade kohtade olemasolul.

5.9.  Lasteekskursioonidega peab olema üleveo ajal kaasas piisav arv saatjaid. Saatjad vastutavad laste esmase ohutuse ning käitumise eest laeval. Saatjad peavad tagama selle, et lapsed ei jookse laeval, käituvad viisakalt ega roni reelingutel.

5.10. Laevadel võib lemmikloomadega viibida ainult selleks märgistatud alal. Reisija on kohustatud jälgima, et lemmikloom ei häiri teisi reisijaid, laeva meeskonda ega ohusta turvalisust.

5.11.  Reisijatel on keelatud:

5.11.1. tulla ja viibida laeval ilmses joobeseisundis või määrdunud riietuses;

5.11.2. suitsetada selleks mitte ettenähtud kohtades või teha lahtist tuld laeval;

5.11.3. saastata merd või laeva;

5.11.4. asuda üleveo ajal reisijatele mittemääratud alal.

5.12. Kauba laadimine algab 2 h enne laeva väljumist (v.a. juhul kui laeva saabumise ja väljumise vahe on vähem kui 2h) ja lõpeb 30 min enne väljumist.

5.13. Kauba tellijad ja vedajad peavad kauba toimetama sadamasse vähemalt 1h enne laeva väljumisaega. Hiljem kui 30 minutit enne reisi väljumisaega sadamasse saabunud kaupa enam laevale vastu ei võeta, kuna siis algab reisijate piletite ja dokumentide kontroll ning pardalevõtmine.

5.14. Mootorsõidukite vedu teostatakse vaid erandkorras Viimsi Vallavalitsuse kooskõlastusega, selleks palume pöörduda esmalt otse vallavalitsuse poole www.viimsivald.ee

5.15. Ohtlike veoste (OV) (vedelkütused) vedamiseks on ette nähtud eraldi reisid, tavareisidega ei ole lubatud ohtlikke kaupu vedada.

5.16. Enne ohtliku veose lastimist laeva peab OV omanik esitama laevapere liikmele nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud ohtliku lasti deklaratsiooni ja ohutusjuhendi,  mis kuuluvad säilitamisele laevas.

6. VASTUTUS

6.1.   Vedaja ei vastuta reisijale kuuluvate haruldaste ja väärtuslike asjade (raha, osatähtede, võlakirjade ja teiste väärtpaberite, samuti väärismetall-, juveliir- ning kunstiesemete vms) kaotsimineku, hävimise või riknemise eest.

6.2.   Vedaja ei vastuta reisi hilinemisest tulenevate kahjude eest.

6.3.   Reisija käsipagasit ja kaupa veetakse ilma vedaja poolse vastutuseta üleveol tekkinud kahju eest.

6.4.   Juhul, kui laadimisel-lossimisel või üleveo ajal tekitati kahju reisijale või vedajale, koostab vedaja esindaja nimetatud reisija juuresolekul akti ning vajaduse korral tehnilise ekspertiisi. Kui nimetatud akti ei ole kohapeal koostatud, puudub reisijal õigus hilisemaid pretensioone esitada.

6.5.   Tõendamiskohustus, et juhtum, mis reisijale kahju põhjustas, toimus üleveo ajal, samuti kahju ulatuse tõendamise kohustus, lasub reisijal.

6.6.   Reisija peab esitama vedajale kirjaliku teate endale või kaubale ja pagasile tekkinud kahju korral üleveo ajal või viivitamatult peale selle lõppemist. Juhul, kui reisija ei täida käesoleva punkti nõuet, eeldatakse, et ülevedu toimus kahjustusteta.

6.7.   Reisija peab hüvitama tema enda poolt vedajale tekitatud kahju.

6.8.   Vedaja vastutab reisijale tekitatud vigastuste eest, kauba ja pagasi kahjustumise või hävimise korral juhul, kui selline vigastus, kahju või hävimine toimus vedaja süü või hooletuse tõttu.

6.9.   Vedaja vastutus reisijale tekitatud vigastuste eest, kauba ja pagasi hävimise korral on piiratud vastavalt Eesti õigusaktides sätestatule.