PL Wrangö opereerimispiirangud

PL Wrangö ei välju tuule kiirusel üle 12 m/s, lainetusel üle 1,5 m ja üle 5 cm paksuses jääs.

Trips on christmastime

Extra trips 25.12 and 01.01 Kelnase-Leppneeme at 10:30; Leppneeme-Kelnase at 12:00 PS! Departure time change 24.12 Kelnase-Leppneeme at 15:00 and Leppneeme-Kelnase at 13:30!  

Ticket sale till 31.12.22!

Dear clients! It is now possible to buy ferry tickets to Prangli island until 31.03.2023! Book your travels in advance!

We recommend to buy E-ticket

We recommend purchasing ferry ticket for suitable time from our e-service. On the ferry the tickets will only be sold on the outbound journey if there are any free tickets available.0 tickets

Login

INFO Kliendiinfo (kell 9-17) 45 24 350
Laevainfo ja kauba broneerimine: Ruhnu: +372 530 59910, Prangli: +372 5109456

Lemmikloomadega reisimine

 

 • Reisija peab laeval ja sadamas jälgima, et lemmikloom ei häiriks kaasreisijaid ja laeva meeskonda ega ohustaks turvalisust või vara.
 • Laevale jalgsi tulles ja laeval viibides, peavad kõik koerad olema alati lühikese rihma otsas ning suuremad koerad (alates 15 kg) peavad kandma suukorvi. Muud väiksemad lemmikloomad peavad olema spetsiaalses puuris või kandekotis.
 • Enne laevale jõudmist peab omanik veenduma, et lemmikloom on saanud jalutada ning loomale omased vajadused on rahuldatud.
 • Ülesõidu ajal võib lemmikloomaga, kes on terve, vaktsineeritud, puhas ja sotsialiseeritud, viibida laeval selleks ettenähtud alal.
 • Lemmiklooma ala asub peatekil või ülemisel laevatekil.
 • Lemmikloomadele lubatud ala ja keelatud ala on laeval eraldi märgistatud siltidega.
 • Viibides lemmikloomaga laeva siseruumides vastutab omanik puhtuse ja korra eest ning on kohustatud vajadusel koheselt lemmiklooma järgi koristama.
 • Lemmikloomaomanik vastutab oma looma ohutuse, looma poolt laeva varale ja teiste reisijate varale tekitatud kahju eest, ning teistele lemmikloomadele või reisijatele tekitatud muu kahju eest.
 • Laeva siseruumides ei tohi lemmikloomad olla reisijate jaoks mõeldud istmetel ja mitte häirida teisi reisijaid.
 • Keelatud on viibida lemmikloomadega toitlustus- ja kaubandusalal ning muudel aladel, mis ei ole mõeldud lemmikloomadele.
 • Laevameeskonnal on õigus suunata lemmikloom koos omanikuga laeva salongist välja juhul, kui lemmikloom häirib kaasreisijad või kui lemmiklooma omanik ei pea kinni laeval kehtivatest reeglitest. Sellises olukorras on lemmiklooma omanik kohustatud koheselt alluma laevameeskonna poolt antud korraldusele.

Olles sõbralikud, hoolivad ja tähelepanelikud üksteise suhtes, teeme üheskoos laeval viibimise mõnusaks nii kaasreisijatele kui ka lemmikloomadele!